3. De ontdekking Een ontluikend besef dat ook jij een aandeel hebt in wat er om je heen gebeurt

Mensen denken dat zij grip hebben op wat er om hen heen gebeurt. Zij zien niet dat ze verkeren in de greep van allerlei mechanismen en patronen in de organisatie. Die krachten vormen en volgen bepaalde ingesleten patronen die alles in de organisatie beënvloeden. Als je de mechanismen van die krachten kent, kun je tegenwerkende krachten omvormen in meewerkende krachten.

Wie onderdeel van een organisatie is - manager of medewerker - ziet vaak de tegenwerkende krachten niet óf ziet ze wel maar kan daar zelf moeilijk grip op krijgen. Wij helpen hen inzien dat in dat systeem heel veel wel aanwezig vermogen 'vast blijft zitten'. Als dat zichtbaar, losgemaakt en omgevormd wordt én gestuurd word in de gewenste ontwikkelrichting van de organisatie, ontstaan krachten die de organisatie in een opwaartse spiraal stuwen. En als dat besef doordringt, zien mensen óók wat zij zelf kunnen doen om de bestaande situatie te verbeteren. Dan willen en kunnen mensen zich sterker maken voor een gezondere organisatie met grotere slagkracht.